Webvertise

Via deze site maken wij u graag kenbaar dat wij verschillende vormen van display advertising inzetten om zo optimale leadresultaten te behalen voor onze clients.

Dit doen wij door gebruik te maken van zogeheten PPV netwerken, waarbij Ads worden gedisplayed in de browser bij gewenste keywords of urls. Op deze manier kunnen wij zeer specifieke resultaten boeken.

Natuurlijk ligt onze nadruk op het verkrijgen van een zo optimaal mogelijk resultaat voor de client. Denk daarbij aan creatieve campagnes, maar ook aan agressieve marketing.

Webvertise is een klein, persoonlijk marketing bedrijf dat voornamelijk de focus legt op display advertising. Zowel het inzetten van display ads als het maken van de creatives behoort tot onze skillset.

Zo zetten wij ons in als onafhankelijke affiliate en laten wij onze geest de vrije loop gaan, natuurlijk met oog op een zo hoog mogelijk rendement voor onze publushers en aangesloten clients van affiliate netwerken.

Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

Met vriendelijke groet,
Webvertise